Oferujemy wykonanie precyzyjnych pomiarów z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod fotogrametrycznych.

Dzięki zastosowaniu technologii fotogrametrii, możliwy jest szybki pomiar obiektów na dużym obszarze. Zdjęcia wykonujemy z zastosowaniem dronów.

Nasi operatorzy posiadają Świadectwa Kwalifikacji wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Posiadamy ubezpieczenie OC przeznaczone dla operatorów.

Na podstawie zdjęć zostaje wygenerowana w przestrzeni precyzyjna chmura punktów będąca dokładnym odwzorowaniem terenu zarówno dla opracowań mało jak i wielkoobszarowych.

Odpowiednie projektowanie nalotu geodezyjnego dostosowane do potrzeb Klienta pozwala osiągnąć dokładność punktów na poziomie centymetrowym. 

Zysk z technologii fotogrametrii lotniczej:

  • Nie trzeba wpuszczać zespołu geodezyjnego do obiektu.
  • Pomiar możliwy w miejscach niedostępnych i niebezpiecznych.
  • Krótki czas nalotu od 30 minuty do kilku godzin, w zależności od obszaru.
  • Krótszy czas pomiaru na modelu niż w terenie.

 

 

Back to top